Toimitusehdot

TUOTTEIDEN TOIMITUSEHDOT
Tuotteita voi ostaa verkkokaupasta. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Oikeudet hintojen muutoksiin pidetään. Toimitusmaksut Suomeen
Kevyempi paketti 5,50 €
Painavampi paketti 6,90 €

Toimituskulut EU-maihin
Kaikki paketit 15 €

Toimituskulut EU:n ulkopuolelle
Kevyempi paketti 18 €
Painavampi paketti 25 €

Tuotteen toimitusaika-arvio Suomen sisällä on 10 arkipäivää. Mikäli tilauksesi ei saavu tämän ajan sisällä, ota yhteys miissa.rantanen@gmail.com. 


Nettikaupasta ostetuilla tuotteilla on kuluttajasuojalain mukainen 14 vrk:n palautusoikeus. Asiakasmaksaa palautuskulut. Tuotteet voi palauttaa postitse tai Matkahuollolla.  Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja avaamaton ja pakattu kuljetusta varten asianmukaisesti. Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja -ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Palautustilanteessa ota yhteys miissa.rantanen@gmail.com. 


RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI


Näihin toimitusehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.Käyttöehdoista ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 d §:n ja oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 10 luvun 5 §:n mukaan oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

MUUTOKSET TOIMITUSEHTOIHIN
Toimitusehdot voivat muuttua.

VOIMASSAOLO
Nämä toimitusehdot on julkaistu 13.11.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy toimitusehdot ostaessaan tuotteita palvelusta.

Terms & Conditions

Terms & conditions

Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

Miissa Rantasen sarjakuvakaupan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ & REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Miissa Rantanen
miissa.rantanen@gmail.com
+358 40 828 5200

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilörekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde); henkilötietoja kerätään ao. mainituilla tavoilla:

• käyttäjä on ostanut tuotteen verkkosivuston kaupan kautta.Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

• asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen

• asiakasviestintä

KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään. Tiedot, jotka rekisteröity antaa ja tiedot joita asiakasrekisteri sisältää:

• suku- ja etunimi

• edustamansa organisaation nimi
• postiosoite
• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

• tieto varatuista/ostetuista tuotteista

• varausnumero
 Tietoja kerätään

• ostettaessa tuotteita


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tuotteen ostamisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN

Kaupassa käytetään WooCommerce-alustaa (WooCommercen tietosuojaseloste) ja Stripe-maksujärjestelmää (Stripen tietosuojaseloste).

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen. Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot: Käyntiosoite Ratapihantie 9, 6. krs, 
00520 Helsinki. 

Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki

. Sähköposti: tietosuoja@om.fi. Puhelin: 029 56 66 700.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tietosuojaseloste voi muuttua. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 13.11.2022.

Privacy Policy

Privacy Policy